Cesky  Slovensky

fidaru.sk

Helena

Dobrý den, mám problém s vypadáváním vlasů, začala jsem užívat přípravek DONNA HAIR. Současně uzívám i COLAFIT. Nebijí se tyto přípravky navzájem? Děkuji. Zemanová... Čítať ďalej

Štúdia colafit

Místo: Výzkumný ústav revmatických chorob Piešťany

Název: Klinická otevřená studie s přípravkem Colafit® u artrózy váhonosných kloubů.

Cíl: Cílem této studie bylo posoudit účinnost přípravku Colafit® u váhonosných kloubů.

Materiál a metoda: V otevřené pilotní studii jsme používali Colafit® obsahující 10 mg čistého 99.9% krystalického kolagenu v jedné kostce.


Tab.1. Základní charakteristiky souboru respondentů

Celkový počet 20
Počet mužů 4
Počet žen 16
Průměrný věk 54,6
(39-72)
Koxartróza I. 6
Koxartróza II. 7
Koxartróza III. 4
Gonartróza I. 0
Gonartróza II. 1
Gonartróza III. 2


Výsledky:

Sledování Lequesnova algofunkčního indexu ukázalo, že průměrné skóre před začátkem studie bylo 10.25, po 3 měsících 7.45 (p<0.0005), po 6-ti měsících 7.5 (p<0.005), což znamená v obou případech statisticky signifikantní zlepšení (viz tab.2).


Tab. 2. Získané výsledky

  Před studií Po 3
měsících
Statistická
významnost
Po 6
měsících
Statistická
významnost
Lequesnův
index
10,25
(4-19)
7,45
(2-16)
p<0,0005 7,5
(2-16)
p<0,005

Celková snášenlivost přípravku posouzená respondentem i lékařem byla výborná, nebyly pozorovány žádné nežádoucí účinky. Kontrolně laboratorní ukazatele nevykazovaly žádné změny.


Závěr

Podáváním Colafit® jsme dosáhli významného zlepšení klinického nálezu u respondentů hodnocených podle Lequesnova algofunkčního indexu. Výhodou tohoto přípravku je i jeho výborná
snášenlivost a nepřítomnost nežádoucích účinků. Pozoruhodné je přetrvávání efektu u většiny lidíi po třech měsících pauzy, což svědčí o jeho prolongovaném účinku.

Výsledky naší pilotní studie ukazují, že Colafit® může významně přispět k udržení zdravého stavu kloubů u respondentů s kloubními problémy.

vedoucí studie: Doc. MUDr. J. Lukáč,CSc
zodpovědný zkoušející: MUDr. Zuzana Gubzová
spoluzkoušející: MUDr.Roman Stančík


Studie Kolagen